Malatya KEP Kayıtlı Elektronik Posta

E-İmza Paketlerimiz

1 YILLIK KEP
59 1 Yıllık
+20'LİK PAKET 39 TL
+50'LİK PAKET 79 TL
+100'LÜK PAKET 159 TL
+250'LİK PAKET 389 TL
+500'LÜK PAKET 779 TL
+1000'LİK PAKET 1.539 TL
2 YILLIK KEP
104 2 Yıllık
+20'LİK PAKET 39 TL
+50'LİK PAKET 79 TL
+100'LÜK PAKET 159 TL
+250'LİK PAKET 389 TL
+500'LÜK PAKET 779 TL
+1000'LİK PAKET 1.539 TL
3 YILLIK KEP
çok satan
134 3 Yıllık
+20'LİK PAKET 39 TL
+50'LİK PAKET 79 TL
+100'LÜK PAKET 159 TL
+250'LİK PAKET 389 TL
+500'LÜK PAKET 779 TL
+1000'LİK PAKET 1.539 TL

KEP Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta; gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP sisteminde gönderi sırasında aşağıda yer alan kayıtlar oluşturulur ve 20 yıl delil olarak saklanır:

 • E-Posta Gönderi Zamanı
 • E-Posta Gönderici ve Alıcı Kimlikleri
 • E-Posta Teslim Edilme Zamanı
 • E-Posta Okunma Zamanı
 • E-Posta İçeriğin Bütünlüğü

KEP Nasıl Alınır?

Siparişinizi web sitemizden oluşturarak ödemenizi kredi kartı ile online gerçekleştirebilirsiniz. Sipariş sonrasında başvuru belgelerinin çıktıları alınarak imzalamanız ve KEPKUR Merkez adrese kargo ile göndermeniz gerekir. Sipariş onay sonucunda gelen aktivasyon e-postası ile hesap aktif edilir.

Kayıtlı Elektronik Posta Avantaları

Gönderici ve Alıcı Bellidir
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta, güvenli bir e-posta uygulamasıdır. Kayıtlı Elektronik Posta’da kullanılan E-İmza kişinin kimliğini garanti eder.

İçerik Bütünlüğü Garanti Altındadır
Karşılık e-postaların içeriği sistemde saklanmaz. Yalnızca gönderim-alım parmak izleri kayıt altına alınır. Bu nedenle üçüncü bir kişinin içeriği görmesi yada değiştirmesi mümkün değildir.

Gönderim, Teslim ve Okunma Zamanı Değişmez
KEP uygulaması ile gönderilen e-postaların gönderim, teslim ve okunma zamanı kayıt altına alınır ve değiştirilemez. Giden gönderi alıcı tarafından okunmasa bile 24 saat içinde alındı ve okundu olarak kabul edilir.

Zaman Tasarrufu Sağlar
Bilgi akışının karşılıklı olarak resmi, hukuki ve güvenli olarak hızlı bir şekilde akmasını sağlar. Resmi ve ticari tüm yazışmalar hızlanır.

Kullanım Kolaylığı Sağlar
Kurum yada şahıslara ait bilgilerin hızlı ve güvenli olarak iletilmesini sağlar.

Doğayı Korur
Çevrecidir, dijitalleşme ile kağıt kullanımını ortadan kaldırıp çevreye katkı sağlar.

Kişisel Verilerin Güvende Olmasını Sağlar
ETSI TS 102 640, BS 10012, TS ISO/ IEC 27001, ISO/ IEC 27031 ve ISO 9001 standartlarına uygun bilgi akışı, kayıt altına alma ve saklama sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

KEP Nedir?

KEP – Kayıtlı Elektronik Posta; gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP sisteminde gönderi sırasında aşağıda yer alan kayıtlar oluşturulur ve 20 yıl delil olarak saklanır:

 • E-Posta Gönderi Zamanı
 • E-Posta Gönderici ve Alıcı Kimlikleri
 • E-Posta Teslim Edilme Zamanı
 • E-Posta Okunma Zamanı
 • E-Posta İçeriğin Bütünlüğü
KEP Nasıl Alınır?

Siparişinizi web sitemizden oluşturarak ödemenizi kredi kartı ile online gerçekleştirebilirsiniz. Sipariş sonrasında başvuru belgelerinin çıktıları alınarak imzalamanız ve KEPKUR Merkez adrese kargo ile göndermeniz gerekir. Sipariş onay sonucunda gelen aktivasyon e-postası ile hesap aktif edilir.

KEP Nereden Alınır?

KEP adresi nereden alınır sorusunun cevabı yalnızca BTK tarafından KEPHS – Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar lisanslı kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

KEP'in Avantajları Nelerdir?

Kayıtlı Elektronik Posta Avantaları

Gönderici ve Alıcı Bellidir
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta, güvenli bir e-posta uygulamasıdır. Kayıtlı Elektronik Posta’da kullanılan E-İmza kişinin kimliğini garanti eder.

İçerik Bütünlüğü Garanti Altındadır
Karşılık e-postaların içeriği sistemde saklanmaz. Yalnızca gönderim-alım parmak izleri kayıt altına alınır. Bu nedenle üçüncü bir kişinin içeriği görmesi yada değiştirmesi mümkün değildir.

Gönderim, Teslim ve Okunma Zamanı Değişmez
KEP uygulaması ile gönderilen e-postaların gönderim, teslim ve okunma zamanı kayıt altına alınır ve değiştirilemez. Giden gönderi alıcı tarafından okunmasa bile 24 saat içinde alındı ve okundu olarak kabul edilir.

Zaman Tasarrufu Sağlar
Bilgi akışının karşılıklı olarak resmi, hukuki ve güvenli olarak hızlı bir şekilde akmasını sağlar. Resmi ve ticari tüm yazışmalar hızlanır.

Kullanım Kolaylığı Sağlar
Kurum yada şahıslara ait bilgilerin hızlı ve güvenli olarak iletilmesini sağlar.

Doğayı Korur
Çevrecidir, dijitalleşme ile kağıt kullanımını ortadan kaldırıp çevreye katkı sağlar.

Kişisel Verilerin Güvende Olmasını Sağlar
ETSI TS 102 640, BS 10012, TS ISO/ IEC 27001, ISO/ IEC 27031 ve ISO 9001 standartlarına uygun bilgi akışı, kayıt altına alma ve saklama sağlar.

KEP Nerede Kullanılır?

Kayıtlı Elektronik Posta Nerede Kullanılır?

KEP ile Tebligat, İhtar, Talimat, Beyanname, Bildirge, Ödeme Emri, Mutabakat, Bildirim, Ekstre, İhbar, Sözleşme, Poliçe Satışı, Yenileme ve İptalleri, Dilekçe, Teklif, Sipariş, Sipariş Onayı, Başvuru, Duyuru ve çağrıların yapılması, İştirak Taahhütnamesi, İK süreçleri, Resmi ve Özel Kurumlarla İletişim, Özgeçmiş gönderimi/alımı ve Müşteri şikayetlerinin bildirilmesi / alınması yapılabilir. Diğer kullanım KEP kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

 • Kamudan – Kamuya
 • Kamu ile özel sektör arasında
 • Kamu ile vatandaş arasında e-yazışma
 • Şeffaf Kamu
 • Noter üzerinden yapılan
 • İadeli taahhütlü posta ile yapılan
 • Güvenlik ve gizlilik gerektiren
 • Atama, Terfi, Uyarı, İhtar
 • Sicil dosyası işlemleri
 • Denetim ve teftiş gibi tüm yazışmalar
 • Faaliyet Belgesi
 • Ruhsatlar ve İzinler
 • Vergi Levhası
 • Genel kurul toplantı davet ve kayıtları
 • Önemli toplantı çağrıları
 • Her türlü etkinlik daveti
 • Rezervasyon teyitleri
 • Tahsilat makbuzu
 • Damga vergisi makbuzu
 • Aidat makbuzları, vb.
 • Muvafakatname, Taahhütname
 • Oda Sicil kaydı
KEP Kullanmak İçin E-İmza Alınması Gerekir mi?

KEP sistemi üzerinden e-posta gönderimi yapabilmek için E-İmza alınması-kullanılması gerekmektedir.

Mevcut E-Posta KEP İçin Kullanılabilir mi?

Hayır. Kayıtlı Elektronik Posta sisteminden diğer standart elektronik posta sistemlerine ileti gönderimi gönderimi mümkün değildir. KEP sisteminden yararlanabilmek için gönderici ve alıcının KEPHS’lerin herhangi birinden bir KEP hesabı alması gerekmektedir. KEP sistemi kendi içerisinde kapalı bir sistemdir. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz ya da bu kullanıcılardan ileti alınabilir.

Birden Fazla KEP Hesabı Alanabilir mi?

Evet alabilirsiniz. Gerçek veya tüzel kişiler aynı veya faklı Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı’ndan birden fazla hesap açabilirler.

KEP Hesabı Kullanmak Zorunlu mu?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketlere, elektronik olarak tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesabının olması zorunludur.

KEP Hesabı Başka Kişiye ya da Kuruma Devredilebilir Mi?

KEP hesapları kişi ya da kuruma özel olup aktarılamaz veya devredilemez.

KEP hesabını başkası kullanabilir mi?

Kayıtlı Elektronik Posta hesabını başkası kullanabilir mi?

Gerçek kişiler KEP hesaplarını yalnızca kendileri kullanabilir. Tüzel kişiler ise KEP hesaplarını kendi nam ve hesaplarına kullanmak üzere, başvuru sırasında veya sonradan bir veya birden fazla alt işlem yetkilisi tanımlayabilirler.

KEP hesabı şifresi unutma yada çaldırma durumunda ne yapılmalıdır?

0312 920 03 02 numara ile KEPKUR Çağrı Merkezi aranmak suretiyle konu hakkında destek alabilirsiniz.

KEP Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

E-İmza kullanan kullanıcılar, Kayıtlı Elektronik Posta hesabının kapatılmasına ilişkin taleplerini, KEP mail arayüzünden diledikleri zaman sağlayabilirler. E-İmzasız taleplerde ise aşağıda yer alan formu doldurarak ıslak imzalı haliyle guncel@e-tugra.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Kullanıma kapatılan KEP hesabından ileti gönderimi ve alımı yapılamamaktadır. Ancak kapatılan KEP hesabı, hesap sahibinin erişebilmesi için üç ay süreyle açık tutulur.

Kapatılan KEP Başkasına Tahsis Edilir mi?

Kapatılan bir KEP hesabı tekrar başkasına tahsis edilmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin yeniden talep etmesi, bunun için tekrar tahsis başvurusu yapması sonrasında kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerini sağlaması ve geçmişe dönük hesap ücretini ödemesi şartıyla yeniden kullanıma açılabilir.